CÁP ĐIỆN KẾ, 2,3,4 LÕICÁP ĐIỆN KẾ, 2,3,4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ PVC

Ký hiệu: DK – CVV – 0,6/1KV Loại 2,3,4 Lõi

Giá: Liên hệ