CÁP ĐIỆN LỰC 1,2,3,4 LÕI RUỘT ĐỒNGCÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC.
Kí hiệu: C/XLPE/PVC – 0,6/1KV Loại 1,2,3,4 Lõi.

Giá: Liên hệ