CÁP ĐIỆN LỰC 3 lõi 1 trung tính GIÁP 02 BĂNG THÉPCÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG thép, VỎ PVC.
Kí hiệu: C/XLPE/DSTA/PVC – 0,6/1KV 3 lõi 1 trung tính.

Giá: Liên hệ