CÁP ĐIỆN LỰC 3 LỖi 1 TRUNG TÍNH C/XLPE/PVC/DSTA/PVCCÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG thép, VỎ PVC.
Kí hiệu: C/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0,6/1KV Loại 2,3,4 Lõi.

Giá: Liên hệ