CÁP ĐIỆN LỰC 3 lõi 1 trung tính GIÁP 02 BĂNG NHÔMCÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 02 BĂNG NHÔM, VỎ PVC.
Kí hiệu: C/XLPE/DATA/PVC – 0,6/1KV Loại 2,3,4 Lõi.

Giá: Liên hệ