CÁP ĐIỆN LỰC A/XLPE/PVC 1,2,3,4 lõiCÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC.
Kí hiệu: A/XLPE/PVC – 0,6/1KV Loại 1,2,3,4 Lõi.

Giá: Liên hệ