Cáp điện lực CVV 1,2,3,4 lõi- 0.6/1KVCáp điện lực 1,2,3,4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC - 0.6/1kv, vỏ bọc PVC

Ký hiệu: CVV - 0.6/1KV

Giá: Liên hệ