CÁP MỀM VCm – 0,6/1KVCÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC    .    
Kí hiệu: VCm – 0,6/1Kv.

Giá: Liên hệ