CÁP MỀM VCm – 0,6/1KVCÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC        
Kí hiệu: VCm – 0,6/1Kv

Giá: Liên hệ