CÁP MỀM VVCm 2,3,4 Lõi– 0,6/1KVCÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC.
Kí hiệu: VVCm – 0,6/1KV Loại 2,3,4 Lõi.

Giá: Liên hệ