CÁP TRUNG THẾ ACXCÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CHỐNG THẤM RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE

Kí hiệu: ACX – 12.7/22(24)KV

Giá: Liên hệ