CÁP TRUNG THẾ AS/XLPE/PVC(HDPE) - 18/30(36)KVCÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE.

Kí hiệu: AS/XLPE/PVC(HDPE)  – 18/30(36)KV.

Giá: Liên hệ