CÁP TRUNG THẾ C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 12/20(24)KVCÁP TRUNG THẾ, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE

Kí hiệu:  C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 12/20(24)KV

Giá: Liên hệ