CÁP TRUNG THẾ C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 18/30(36)KVCÁP TRUNG THẾ, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE.

Kí hiệu:  C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 18/3036)KV.

Giá: Liên hệ