CÁP TRUNG THẾ CX - AXCÁP TRUNG THẾ, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CHỐNG THẤM RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE

Kí hiệu: CX, AX – 12.7/22(24)KV

Giá: Liên hệ