CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾCÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE.

Kí hiệu: ABC – 0,6/1KV Loại 2,3,4 Lõi.

Giá: Liên hệ