Tất cả sản phẩm

VCm - 450/750V

VCm - 450/750V

Dây đơn mền, ruột đồng, cách điện PVC-450/750V Kí hiệu: VCm - 450/750v - Kiểu: 6610 TCVN 02

VC - 450/750V

VC - 450/750V

Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC - 450/750V Kí hiệu: VC - 450/750 - Kiểu:...