CÁP TRUNG THẾ AS/XLPE/PVC(HDPE) - 12/20(24)KVCÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC HOẶC HDPE

Kí hiệu: AS/XLPE/PVC(HDPE)  – 12/20(24)KV

Giá: Liên hệ