Dây nhôm lõi thép trần - ACSR – TCVN 6483Dây nhôm lõi thép trần - IEC 61089/TCVN 6483

Kí hiệu: ACSR - Loại nhôm/thép: A1/S1A

Giá: Liên hệ