Dây nhôm lõi thép trần - ACSR – TCVN 6483Dây nhôm lõi thép trần - IEC 61089/TCVN 6483.

Kí hiệu: ACSR - Loại nhôm/thép: A1/S1A.

Giá: Liên hệ