Dây dẫn trần - Dây nhômDây dẫn trần - Dây nhôm.

Kí hiệu: AAC TRẦN – IEC 61089 (TCVN 6483).

Giá: Liên hệ