Dây dẫn trần - Dây nhômDây dẫn trần - Dây nhôm

Kí hiệu: AAC TRẦN – IEC 61089 (TCVN 6483)

Giá: Liên hệ