Dây dẫn trần - Dây nhôm hợp kim trầnDây dẫn trần - Dây nhôm hợp kim trần.

Kí hiệu: AAAC TRẦN – Loại nhôm: A2.

Giá: Liên hệ