Dây và cáp hạ thế cách điện PVC

Cáp điện lực

Cáp điện lực

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC-0,6/1kv, không vỏ bọc Power cable, single-core, copper conductor,...