Định hướng phát triển

  • Trở thành Nhà cung ứng vững mạnh  cho các công trình trong lĩnh vực Dây và Cáp điện.
  • Sản phẩm TTT là thương hiệu được tin dùng trong khu vực Đông Nam Á.