FR-C/XLPE/PVC – 0.6/1KVCáp chống cháy, 1,2,3,4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE - 0.6/1KV, võ bọc FR-PVC.

Kí hiệu: FR-C/XLPE/PVC - 0.6/1KV .

Giá: Liên hệ