FR-C/XLPE/PVC – 0.6/1KVCáp chống cháy, 1,2,3,4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE - 0.6/1KV, võ bọc

Kí hiệu: FR - C/XLPE/PVC - 0.6/1KV

Giá: Liên hệ