FR- C/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1KV 3pha 1trung tínhCáp chống cháy, 3 pha 1 trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE - 0.6/1KV, Giáp 2 băng thép, vỏ bọc FR- PVC.

Kí hiệu: FR-C/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV.

Giá: Liên hệ