Lịch sử hình thành

 

1984

  • Ông Trần Tài khởi nghiệp, kinh doanh dây điện Liên Xô tồn kho tại chợ Vật Tư Q5.

1991

  • Thành lập cơ sở Trường Thành, hoạt động sản xuất cáp điện tại Cơ Sở Nguyễn Thị Nhỏ Q11. diện tích 400 m2.

1996

  • Chuyển hoạt động sản xuất về Cơ sở Âu Cơ Q11, diện tích 900 m2. (cơ sở Nguyễn Thị Nhỏ ngừng hoạt động).

2001

  • Thành lập công ty Tài Trường Thành, chuyển hoạt động sản xuất về nhà máy Trần Đại Nghĩa, diện tích 10.000 m2.

2007

  • Mở rộng Văn phòng giao dịch Chi Nhánh Âu Cơ. (chi nhánh chợ Vật Tư Q5 ngừng hoạt động).

2009

  • Mở Rộng nhà máy Trần Đại Nghĩa, diện tích mở rộng 10,000 m2.

2017

  • Nhà máy Tài Trường Thành Long An đi vào hoạt động, diện tích 150.000 m2 (chi nhánh Âu Cơ Ngừng Hoạt Động).