Tuyển dụng

HÃY GIA NHẬP VÀ TẠO DỰNG TƯƠNG LAI CÙNG

CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH LONG AN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH LONG AN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU ĐÂY:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ