FR-CV – 0.6/1KVCáp chống cháy, 1 lõi, ruột đồng, cách điện FR - PVC - 0.6/1KV

Kí hiệu: FR - CV - 0.6/1KV

Giá: Liên hệ