Bare conductor – Aluminum wire

Contact

Dây dẫn trần – Dây nhôm.
Kí hiệu: AAC TRẦN – IEC 61089 (TCVN 6483).

Category: