Bare steel core aluminum wire – ACSR – TCVN 6483

Contact

Dây nhôm lõi thép trần – IEC 61089/TCVN 6483.
Kí hiệu: ACSR – Loại nhôm/thép: A1/S1A.

Category: