Dây dẫn trần – Dây nhôm hợp kim trần

Liên hệ

Dây dẫn trần – Dây nhôm hợp kim trần.
Kí hiệu: AAAC TRẦN – Loại nhôm: A2.

Danh mục:

1Tổng quan:

  • – Dây nhôm hợp kim trần xoắn – AAAC sử dụng cho đường dây tải điện trên không.

2Tiêu chuẩn áp dụng:

  • – IEC 61089 / TCVN 6483.

3Cấu trúc:

4Đặc tính kĩ thuật: