Dây nhôm lõi thép trần – ACSR – TCVN 6483

Liên hệ

Dây nhôm lõi thép trần – IEC 61089/TCVN 6483.
Kí hiệu: ACSR – Loại nhôm/thép: A1/S1A.

Danh mục:

1Tổng quan:

  • – Dây nhôm lõi thép – ACSR sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
  • – Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm trần lõi thép được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 105oC.

2Tiêu chuẩn áp dụng:

  • – IEC 61089/TCVN 6483.

3Cấu trúc:

  • – Trường hợp 1: Chỉ có lõi thép được bôi mỡ [hình C2]
  • – Trường hợp 2: Toàn bộ dây được bôi mỡ, trừ lớp ngoài cùng [hình C3]
  • – Trường hợp 3: Toàn bộ dây được bôi mỡ kể cả lớp ngoài cùng [hình C4]
  • – Trường hợp 4: Toàn bộ dây được bôi mỡ trừ bề mặt ngoài sợi các lớp ngoài cùng [hình C5]

4Đặc tính kĩ thuật: