Dây cáp nhôm trần/ nhôm hợp kim trần – TCVN 6483

Liên hệ

  • Cáp nhôm trần / cáp nhôm hợp kim trần: sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
    Ký hiệu: AAC (dây nhôm trần) hoặc AAAC (dây nhôm hợp kim trần).
Danh mục:

1Tổng quan

  • Dây nhôm/ nhôm hợp kim trần: sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Ký hiệu: AAC (dây nhôm trần) hoặc AAAC (dây nhôm hợp kim trần).

2Tiêu chuẩn áp dụng

  • IEC 61089/ TCVN 6483 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

4Cấu tạo

  • Ruột dẫn: Bằng sợi nhôm hoặc sợi nhôm hợp kim, xoắn đồng tâm.

5Đặc tính kỹ thuật

  • Vui lòng tải catalogue bên trên để xem thêm thông tin về sản phẩm này và các sản phẩm khác