Dây dẫn trần – Dây đồng

Liên hệ

Dây dẫn trần – Dây đồng
Kí hiệu: C hoặc A – TCVN 5064

Danh mục:

1Tổng quan:

  • – Dây đồng trần xoắn – C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…
  • – Dây nhôm trần xoắn – A sử dụng cho đường dây tải điện trên không.

2Tiêu chuẩn áp dụng:

  • – TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995.

3Cấu trúc:

4Đặc tính kĩ thuật: