Dây nhôm trần lõi thép – TCVN 5064

Liên hệ

Dây nhôm trần lõi thép: sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
Ký hiệu: AS hoặc ACSR hoặc AC.

Danh mục:

1Tổng quan

Dây nhôm trần lõi thép: sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Ký hiệu: AS hoặc ACSR hoặc AC.
Dây nhôm trần lõi thép: được bôi mỡ hoặc không được bôi mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không nhỏ hơn 105oC.

2Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

4Đặc tính kĩ thuật

Ruột dẫn: Bằng sợi nhôm, xoắn đồng tâm quanh lõi thép mạ kẽm.
cấu tạo dây nhôm trần lõi thép TCVN 5064

5

đặc tính kỹ thuật dây nhôm trần lõi thép TCVN 5064

Vui lòng tải catalogue bên trên để xem thêm thông tin về sản phẩm này và các sản phẩm khác