Dây thép mạ kẽm xoắn trần

Liên hệ

Dây thép mạ kẽm xoắn trần.
Kí hiệu: S, GW, GSW, TK.

Danh mục:

1Tổng quan:

  • – Dây S (GW, GSW, TK) được dùng để làm dây chằng, dây chống sét trong các công trình điện.
  • – Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 105oC.

2Tiêu chuẩn áp dụng:

  • – TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995.
  • – IEC 888 – 1987.

3Cấu trúc:

4Đặc tính kĩ thuật: