Công ty TNHH SX - TM Dây & Cáp điện Tài Trường Thành

TTT - ĐỒNG HÀM LƯỢNG 99,9%

Sản phẩm

CVV... - 300/500V
CVV... - 300/500V
VCm - 450/750V
VCm - 450/750V
VC - 450/750V
VC - 450/750V
CV-450/750v
CV-450/750v
Xem tất cả
FR- C/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1KV 3pha 1trung tính
FR- C/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1KV 3pha 1trung tính
FR-C/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1KV 4 lõi
FR-C/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1KV 4 lõi
FR-C/XLPE/PVC – 0.6/1KV- 3 Lõi + 1 Trung Tính
FR-C/XLPE/PVC – 0.6/1KV- 3 Lõi + 1 Trung Tính
FR-C/XLPE/PVC – 0.6/1KV
FR-C/XLPE/PVC – 0.6/1KV
FR-CV – 0.6/1KV
FR-CV – 0.6/1KV
Xem tất cả
Dây thép mạ kẽm xoắn trần
Dây thép mạ kẽm xoắn trần
Dây nhôm trần lõi thép -ACSR – ASTM B232
Dây nhôm trần lõi thép -ACSR – ASTM B232
Dây nhôm lõi thép trần - ACSR – TCVN 6483
Dây nhôm lõi thép trần - ACSR – TCVN 6483
Dây nhôm lõi thép trần
Dây nhôm lõi thép trần
Dây dẫn trần - Dây nhôm hợp kim trần
Dây dẫn trần - Dây nhôm hợp kim trần
Dây dẫn trần - Dây nhôm
Dây dẫn trần - Dây nhôm
Dây dẫn trần - Dây đồng
Dây dẫn trần - Dây đồng
Xem tất cả
CÁP TRUNG THẾ C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 18/30(36)KV
CÁP TRUNG THẾ C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 18/30(36)KV
CÁP TRUNG THẾ C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 12/20(24)KV
CÁP TRUNG THẾ C(A)/XLPE/PVC(HDPE) – 12/20(24)KV
CÁP TRUNG THẾ AS/XLPE/PVC(HDPE) - 18/30(36)KV
CÁP TRUNG THẾ AS/XLPE/PVC(HDPE) - 18/30(36)KV
CÁP TRUNG THẾ AS/XLPE/PVC(HDPE) - 12/20(24)KV
CÁP TRUNG THẾ AS/XLPE/PVC(HDPE) - 12/20(24)KV
CÁP TRUNG THẾ CX - AX
CÁP TRUNG THẾ CX - AX
CÁP TRUNG THẾ ACX
CÁP TRUNG THẾ ACX
Xem tất cả
Cáp điện lực CVV 3pha 1 trung tính- 0.6/1KV
Cáp điện lực CVV 3pha 1 trung tính- 0.6/1KV
Cáp điện lực AVV 1,2,3,4 lõi- 0.6/1KV
Cáp điện lực AVV 1,2,3,4 lõi- 0.6/1KV
Cáp điện lực CV or AV
Cáp điện lực CV or AV
Cáp điện lực - ASV - 0,6/1kv
Cáp điện lực - ASV - 0,6/1kv
Cáp điện lực CVV 1,2,3,4 lõi- 0.6/1KV
Cáp điện lực CVV 1,2,3,4 lõi- 0.6/1KV
Cáp điện lực AVV 3 pha 1 trung tính - 0.6/1KV
Cáp điện lực AVV 3 pha 1 trung tính - 0.6/1KV
Cáp Muller ĐK- CVV 3 lõi 1trung tính
Cáp Muller ĐK- CVV 3 lõi 1trung tính
CÁP DUPLEX, TRIPLEX, QUADRUPLEX
CÁP DUPLEX, TRIPLEX, QUADRUPLEX
Xem tất cả
CÁP ĐIỆN LỰC 2,3,4 LÕI GIÁP 02 BĂNG THÉP
CÁP ĐIỆN LỰC 2,3,4 LÕI GIÁP 02 BĂNG THÉP
CÁP ĐIỆN LỰC 3 LỖi 1 TRUNG TÍNH C/XLPE/PVC/DSTA/PVC
CÁP ĐIỆN LỰC 3 LỖi 1 TRUNG TÍNH C/XLPE/PVC/DSTA/PVC
CÁP ĐIỆN LỰC 2,3,4 Lõi C/XLPE/PVC/DSTA/PVC
CÁP ĐIỆN LỰC 2,3,4 Lõi C/XLPE/PVC/DSTA/PVC
CÁP ĐIỆN LỰC ,3 LÕI 1 TRUNG TÍNH RUỘT ĐỒNG
CÁP ĐIỆN LỰC ,3 LÕI 1 TRUNG TÍNH RUỘT ĐỒNG
CÁP ĐIỆN LỰC 1,2,3,4 LÕI RUỘT ĐỒNG
CÁP ĐIỆN LỰC 1,2,3,4 LÕI RUỘT ĐỒNG
CÁP ĐIỆN LỰC 3 lõi 1 trung tính GIÁP 02 BĂNG THÉP
CÁP ĐIỆN LỰC 3 lõi 1 trung tính GIÁP 02 BĂNG THÉP
CÁP ĐIỆN LỰC 3 lõi 1 trung tính GIÁP 02 BĂNG NHÔM
CÁP ĐIỆN LỰC 3 lõi 1 trung tính GIÁP 02 BĂNG NHÔM
CÁP ĐIỆN LỰC A/XLPE/PVC  3 lõi 1 trung tính
CÁP ĐIỆN LỰC A/XLPE/PVC 3 lõi 1 trung tính
Xem tất cả
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ
Xem tất cả
|