Công trình chống quá tải và giảm tổn thất điện huyện Đức Linh 

Dự án: Công trình chống quá tải và giảm tổn thất điện huyện Đức Linh
Địa điểm:
Huyện Đức Linh, Bình Thuận
Chủ đầu tư:  Công ty điện lực Bình Thuận

Back To Top