Phát triển lưới điện khu vực huyện Nhà Bè và Cần Giờ

Dự án: Phát triển lưới điện khu vực huyện Nhà Bè và Cần Giờ
Địa điểm:
Nhà Bè, Cần Giờ
Chủ đầu tư:  Công ty điện lực Duyên Hải

Back To Top