Cải tạo tuyến Bình Khánh 22KV

Dự án: Cải tạo tuyến Bình Khánh 22KV
Địa điểm:
Quận 2, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty CP Phát Triển Cơ Điện An Phong

Back To Top