Bare conductor – Bare aluminum alloy wire

Contact

Dây dẫn trần – Dây nhôm hợp kim trần.
Kí hiệu: AAAC TRẦN – Loại nhôm: A2.

Category: