CV-450/750vDây đồng bọc cách điện PVC 450/750V

Ký hiệu: CV - 450/750V. Kiểu 6610 - TCVN 01

Giá: Liên hệ