CVV... - 300/500VDây điện dân dụng 2,3,4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC-300/500v,vỏ bọc PVC.
Kí hiệu: CVV... - 300/500V - Kiểu: 6610 TCVN 10.

Giá: Liên hệ