Cung cấp cáp điện cho dự án Đường dây 115kV Lào – Thái Lan

Dự án: Cung cấp cáp điện cho dự án Đường dây 115kV Lào – Thái Lan
Địa điểm:
Đường Phonthong, huyện Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn, Lào
Chủ đầu tư: Electrical Construction & Installation, State Enterprise

 

Back To Top