Gói thầu 2.4 – Cung cấp cáp điện trung hạ thế các loại

Dự án: Gói thầu 2.4 – Cung cấp cáp điện trung hạ thế các loại
Địa điểm:
Đà Lạt, Lâm Đồng
Chủ đầu tư: Công ty điện lực Lâm Đồng

 

Back To Top