Gói thầu số 08 mua cáp nhôm bọc trung thế 185-240

Dự án: Gói thầu số 08 mua cáp nhôm bọc trung thế 185-240
Địa điểm:
905 QL 14, KP 1, P. Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Chủ đầu tư: Công ty điện lực Bình Phước

Back To Top