Cáp trung thế

CÁP TRUNG THẾ ACX

CÁP TRUNG THẾ ACX

CÁP TRUNG THẾ, RUỘT NHÔM lõi thép, CHỐNG THẤM RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE. Kí hiệu: ACX – 12.7/22(24)KV.