Chính sách bảo hành

-Sản phẩm được bảo hành sau 12 tháng kể từ ngày giao hàng.