Dây điện dân dụng

CVV... - 300/500V

CVV... - 300/500V

Dây điện dân dụng 2,3,4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC-300/500v,vỏ bọc PVC. Kí hiệu: CVV... - 300/500V - Kiểu: 6610 TCVN...

VCm - 450/750V

VCm - 450/750V

Dây đơn mền, ruột đồng, cách điện PVC-450/750V Kí hiệu: VCm - 450/750v - Kiểu: 6610 TCVN 02

VC - 450/750V

VC - 450/750V

Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC - 450/750V Kí hiệu: VC - 450/750 - Kiểu: 6610 TCVN 01

CV-450/750v

CV-450/750v

Dây đồng bọc cách điện PVC 450/750V Ký hiệu: CV - 450/750V. Kiểu 6610 - TCVN 01