Cải tạo và tăng cường lưới điện trung thế huyện Củ Chi năm 2019 (Đợt 1, đợt 2, đợt 3)

Dự án: Cải tạo và tăng cường lưới điện trung thế huyện Củ Chi năm 2019 (Đợt 1, đợt 2, đợt 3)
Địa điểm: Huyện Củ Chi, TP. HCM
Chủ đầu tư: CN Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM-Công ty điện lực Củ Chi

Back To Top