Cung cấp dây cáp các loại – Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM

Dự án: Cung cấp dây cáp các loại – Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM
Địa điểm:
314 đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM
Chủ đầu tư: Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM

Back To Top